17 grudnia 2020

Zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu olimpiad będzie możliwa – rozporządzenie podpisane

Organizatory olimpiad będą mogli zmienić termin przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu zawodów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał, 16 grudnia br. rozporządzenie dające taką możliwość.

W roku szkolnym 2020/2021 organizatorzy olimpiad mogą zmieniać regulaminy olimpiad. Dzięki nowym regulacjom prawnym możliwa będzie również zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu tych zawodów wiedzy, po akceptacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Z uwagi na czas pandemii, przeprowadzanie olimpiad musi odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Organizacja olimpiad wymaga przygotowania zarówno odpowiednich narzędzi (systemów), jak i miejsca, które będzie spełniało warunki bezpieczeństwa.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Załączniki

Rozporządzenie_30c_-_egzaminy_2021_r-1
Data: 2020-12-17, rozmiar: 403 KB