30 grudnia 2020

High School Business Challenge jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej konkursem biznesowym skierowanym do uczniów szkół średnich. Pierwsze sześć edycji konkursu odbywało się w Polsce. Obecna, VII edycja konkursu, będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy wezmą w nim udział uczniowie z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Głównym organizatorem jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości..

Konkurs HSBC jest cennym przedsięwzięciem edukacyjnym, a jego realizacja ma służyć m.in. kształtowaniu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych postaw przedsiębiorczych, doskonaleniu umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się oraz współdziałania w zespole i technik negocjacji.

Szczegółowy harmonogram konkursu, warunki przystąpienia oraz regulamin  znajdują się na stronie: https://businessismore.eu/pl/harmonogram/