31 grudnia 2020

Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty – Pilne!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół specjalnych,

w związku z planowanymi badaniami na obecność koronawirusa dla nauczycieli uczących w klasach I-III oraz dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach podstawowych i szkołach specjalnych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie list pracowników deklarujących chęć przystąpienia do badania według załączonej do e-maila tabeli (załącznik 1).

Do przygotowanych list należy dołączyć zgodę każdego pracownika na przetwarzanie danych osobowych. Listy i zgody prosimy przesłać drogą elektroniczną do właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych do dnia 30.12.2020 r. do godziny 11.00. Poniżej znajduje się lista adresów mailowych właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych:

pssezagan@wsse.gorzow.pl;

pssezary@wsse.gorzow.pl;

pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl;

pssegorzow@wsse.gorzow.pl;

pssekrosno@wsse.gorzow.pl;

pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl;

pssenowasol@wsse.gorzow.pl;

psseslubice@wsse.gorzow.pl;

pssesulecin@wsse.gorzow.pl;

psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl;

pssezielonagora@wsse.gorzow.pl;

W nawiązaniu do e-maila z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie imiennych list nauczycieli kl. I-III i pracowników szkół deklarujących chęć przystąpienia do badania na obecność koronawirusa, informuję, po telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. panią Agnieszką Figmąką, że zgody pracowników na przetwarzanie danych osobowych (nie ustalono wymaganego wzoru) można przesyłać do właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w terminie do 8 stycznia 2021 r.

Kopię e-maila należy również przesłać do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim na adres wsse@wsse.gorzow.pl

Załącznik 1- Lista pracowników do pobrania

link bezpośredni do załącznika: https://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/deklaracja-checi-przystapienia-do-badan.docx

lub strona z załącznikiem: deklaracja checi przystapienia do badan – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (ko-gorzow.edu.pl)


W sprawie imiennych list nauczycieli kl. I-III i pracowników szkół deklarujących chęć przystąpienia do badania na obecność koronawirusa, informuję, po telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. panią Agnieszką Figmąką, że zgody pracowników na przetwarzanie danych osobowych (nie ustalono wymaganego wzoru) można przesyłać do właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w terminie do 8 stycznia 2021 r.


Z upoważnienia Lubuskiego Kuratora Oświaty
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Anna Żarnowska

Załączniki

deklaracja chęci przystąpienia do badań
Data: 2020-12-29, rozmiar: 12 KB