Luty 2019

27 lutego 2019

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
27 lutego 2019

Konferencja: Lubuski Kongres Zawodowy

Szanowni Państwo Wojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. zapraszają do udziału w Lubuskim Kongresie Zawodowym, który odbędzie się 12 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żary, Rynek 1-5. Partnerami wydarzenia są Starosta Żarski, Burmistrz Miasta Żary. Organizację Lubuskiego Kongresu Zawodowego wspierają: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Informatyczne Edukacji.
27 lutego 2019

Sieć szkół oraz sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W związku z koniecznością ustalenia nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia planów sieci szkół.  Przygotowane przez MEN przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych zamieszczone są na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/ustalanie-planu-sieci-szkol-od-1-wrzesnia-2019-r W załączeniu zamieszczamy procedury wydawania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie sieci szkół i przedszkoli, wprowadzone zarządzeniem Nr 11/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2019 r.
26 lutego 2019

3. Edycja konkursu plastycznego „Świat oczami młodych”

fundacja bos
Zapraszamy młodzież w wieku 10–19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską – „Świat oczami młodych”. Załączniki List Data: 2019-02-26, rozmiar: 856 KB Ulotka Data: 2019-02-26, rozmiar: 2 MB Baner Data: 2019-02-26, rozmiar: 111 KB Pobierz wszystkie pliki
23 lutego 2019

Konferencja prasowa Macieja Kopcia, Wiceministra Edukacji Narodowej nt. egzaminu ósmoklasisty

alt
Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego przebiegają zgodnie z planem – poinformował 21 lutego 2019 r., podczas konferencji prasowej, wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Przygotowania uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu ósmoklasisty rozpoczęły się już w 2017 roku. Zostały one poprzedzone zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi oraz obejrzenia filmów instruktażowych. Warto podkreślić, że 11 marca na stronie CKE (www.cke.gov.pl) zostaną zamieszczone kolejne zestawy przykładowych zadań z języka polskiego,
22 lutego 2019

Zakończenie monitorowania obszaru I i III

W związku z zakończeniem monitorowania: obszaru I „Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa” (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze – 100%); obszaru III „Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki” (publiczne szkoły podstawowe – 100% szkół, w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki) uprzejmie proszę o niewypełnianie na platformie SEO arkuszy ankiet nr 89 (obszar I) oraz 90.
22 lutego 2019

Dzień Matematyki

Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia
i Rozwoju 4improve – patron merytoryczny e-math.pl! Dzień Matematyki obchodzony jest 12 marca W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w obchodach tego dnia. Zainteresowanym szkołom zostaną udostępnione materiały w postaci interaktywnej prezentacji w formie Microsoft PowerPoint.
22 lutego 2019

Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”

alt
Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” jest jednym z elementów działań promocyjno-edukacyjnych Policji w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, która przypada w 2019 roku. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2019-02-22, rozmiar: 101 KB Regulamin konkursu - załącznik nr 1 Data: 2019-02-22, rozmiar: 26 KB Regulamin konkursu - załącznik nr 2 Data: 2019-02-22, rozmiar: 47 KB Regulamin konkursu - załącznik nr 3 Data: 2019-02-22,
22 lutego 2019

Podsumowanie narad dyrektorów szkół i placówek z wizytatorami

Szanowni Państwo Dyrektorzy   W dniach 6-13 lutego 2019 roku odbyły się narady dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, których organizatorem był Lubuski Kurator Oświaty – Pani Ewa Rawa. Celem spotkań było wspomaganie pracy dyrektorów oraz podnoszenie jakości pracy szkół i przedszkoli. W naradach wzięli udział dyrektorzy 598 szkół i placówek, przedstawiciele organów prowadzących, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkań podkreślano wagę wspomagania dyrektorów szkół i placówek w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.
15 lutego 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Informuję, że na platformie SEO2 dostępna jest już ankieta nr 91,  dotycząca  monitorowania prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.   Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych. Monitorowanie ww. obszaru proszę zakończyć do 01 marca 2019 r.  (-) Ewa Rawa
15 lutego 2019

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019”

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XXXVII Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019”
15 lutego 2019

I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów

odn_zg
Szanowni Państwo Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów – Twórczo, inspirująco, nowocześnie…, poświęcone kształtowaniu kultury humanistycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych. Załączniki konferencja_jp_program Data: 2019-02-15, rozmiar: 326 KB