27 lutego 2019

Konferencja: Lubuski Kongres Zawodowy

Szanowni Państwo

Wojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. zapraszają do udziału w Lubuskim Kongresie Zawodowym, który odbędzie się 12 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żary, Rynek 1-5.

Partnerami wydarzenia są Starosta Żarski, Burmistrz Miasta Żary.

Organizację Lubuskiego Kongresu Zawodowego wspierają: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Informatyczne Edukacji.

Patronat medialny objęły TVP3 Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz  Radio Zachód S.A.

Program Lubuskiego Kongresu Zawodowego

09.30 – 10.30  Rejestracja uczestników

10.30 – 14.00  Lubuski Kongres Zawodowy

  1. Wystąpienia gości.
  2. Przedstawienie zmiany w szkolnictwie branżowym.
  3. Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym

i wojewódzkim rynku pracy.

  1. Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
  2. Podpisanie umów pracodawców ze szkołami.
  3. Nagrodzenie pracodawców za współpracę i promocję kształcenia zawodowego.
  4. Przerwa kawowa.
  5. Prezentacja projektu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” Polsko-Niemiecka

Współpraca Młodzieży (PNWM).

  1. Dyskusja panelowa.
  2. Podsumowanie.

Imprezą towarzyszącą Lubuskiemu Kongresowi Zawodowemu są XVII Targi Edukacyjne organizowane przez Starostę Żarskiego w Powiatowym Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących,  ul. Podwale 16, 68-200 Żary, rozpoczęcie godz. 10.00.

Serdecznie zapraszam lokalnych i regionalnych pracodawców, dyrektorów szkół, organy prowadzące, wojewódzkie rady rynku pracy, izby rzemieślnicze, urzędy pracy, przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych, sektorowych rad ds. kompetencji.

Prosimy Dyrektorów szkół i placówek o dokonywanie rejestracji do dnia 7 marca br. (dla trzech osób: dyrektor, kierownik, pracodawca) na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. pod linkiem:

 

rejestracja ko-gorzow.edu.pl/konferencje