17 stycznia 2018

Zestawy pytań i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

questionmark Przedstawiamy zestawy pytań i odpowiedzi dotyczące konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/

Zestawy pytań i odpowiedzi do konkursów rejonowych 2017/2018
Typ szkoły Zestawy pytań Pytania do pobrania Odpowiedzi do pobrania
KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego  Pytania  Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki  Pytania  Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego  Pytania Odpowiedzi
KONKURSY DLA UCZNIÓWGIMNAZJÓW Konkurs Przedmiotowy z Biologii Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Chemii Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki Pytania  Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Geografii Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Historii  Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego  Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Pytania  Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego  Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Pytania Odpowiedzi

Zestawy pytań i odpowiedzi do konkursów wojewódzkich 2017/2018
Typ szkoły Zestawy pytań Pytania do pobrania Odpowiedzi do pobrania
KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Pytania Odpowiedzi
 Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego Pytania Odpowiedzi
 Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego Pytania Odpowiedzi
KONKURSY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Konkurs Przedmiotowy z Biologii Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Chemii Pytania  Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki Pytania  Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Geografii Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Historii Pytania  Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego Pytania  Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego Pytania Odpowiedzi
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Pytania Odpowiedzi
1. Lista jest uzupełniana na bieżąco
2. Do otworzenia plików wymagany jest program obsługujący otwieranie plików PDF. np. Adobe Reader, FoxitReader, bądź odpowiednia przeglądarka, np. Firefox, Chrome która posiada wbudowaną przeglądarkę takich plików.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa