3 marca 2021

Zarządzenie w sprawie procedury postępowania w sprawie opiniowania przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty i powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki

zał.1
Data: 2021-03-03, rozmiar: 16 KB
zał.2
Data: 2021-03-03, rozmiar: 19 KB
zał.3
Data: 2021-03-03, rozmiar: 19 KB
zał.4
Data: 2021-03-03, rozmiar: 19 KB
zał.5
Data: 2021-03-03, rozmiar: 19 KB
zał.6
Data: 2021-03-03, rozmiar: 22 KB