2 marca 2021

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty i powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki