12 marca 2018

Wyniki zawodów III stopnia (etapu wojewódzkiego) Olimpiady Losy żołnierza … 2017/2018

W zawodach okręgowych – III stopnia w woj. lubuskim uczestniczyło 9 uczniów. Komisja Egzaminacyjna zawodów stwierdza, że niżej wymienieni uczniowie uzyskali następującą liczbę punktów:

Lp. Imię i Nazwisko Ucznia
Adres e-mailowy
Szkoła + powiat + Imię i nazwisko i adres e-mailowy nauczyciela prowadzącego Test
punkty
Odpo-wiedź ustna Punkty razem
Uczniowie, którzy zdobyli ponad 60% punktów z testu i odpowiedzi ustnej.
1 Jakub Derda I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., powiat Gorzów Wlkp., Paweł Szafrański 243 114 357
2 Krzysztof Binkowski I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie, powiat wschowski, Piotr Sobański 241 111 352
3 Jan Romanowicz I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie, powiat wschowski, Piotr Sobański 206 114 320
4 Wojciech Kościukiewicz II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., powiat Gorzów Wlkp., Jarosław Musiał 193 120 313
5 Dawid Zajączkowski I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., powiat Gorzów Wlkp., Paweł Szafrański 203 99 302
6 Karolina Gomułka I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie, powiat wschowski, Piotr Sobański 214 84 298
7 Konrad Zaleski I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., powiat Gorzów Wlkp., Paweł Szafrański 182 96 278
Pozostali uczniowie
8 Kacper Grzelak I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie, powiat wschowski, Piotr Sobański 151 75 226
9 Julia Michalak Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach, powiat żarski, Barbara Kościńska  134 57  191

Do zawodów centralnych (finałowych) zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do VII.

UWAGA – zmiany w organizacji etapu centralnego!

 

W bieżącym roku I część zawodów centralnych odbędzie się w poszczególnych województwach,

w woj. lubuskim w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi, ul. Zamenhofa 2a, 66-400 Gorzów Wlkp. 22 marca 2018 r. o godzinie 11:00. Zapraszamy zakwalifikowanych uczniów.

Komisja nadzorująca pisanie testu, w składzie Jerzy Dutkiewicz, Jolanta Stępkowska i Julian Szambelan, przekaże testy (bez sprawdzania) komisji centralnej.