9 czerwca 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Załączniki

pismo LKO
Data: 2017-06-09, rozmiar: 184 KB
załącznik 1
Data: 2017-06-09, rozmiar: 15 KB
załącznik 2
Data: 2017-06-09, rozmiar: 21 KB