12 czerwca 2017

Analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres III – V roku szkolnego 2016/2017

Na podstawie § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie  ewaluacji zewnętrznych, kontroli przewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego i kontroli w trybie działań doraźnych za okres III – V roku szkolnego 2016/2017.

 

 

Załączniki

Wspomaganie III V
Data: 2017-06-12, rozmiar: 692 KB