27 marca 2013

Podsumowanie konferencji „Rola dyrektora w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkole”

logo koW dniach 18 – 19 marca 2013 r. w Hotelu Tanzanit w Jesionce odbyła się konferencja pt. „Rola dyrektora w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkole”. Konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał  Radosław Wróblewski – Lubuski Wicekurator Oświaty.  Wykład inauguracyjny pt. „Falochron – w drodze do zwiększenia bezpieczeństwa w szkole” wygłosił prof. dr hab. Jacek Kurzępa (SWPS we Wrocławiu). W kolejnym wykładzie Jagna Niepokólczycka – Gac (Eko-Tur w Warszawie) mówiła o tym „jak tworzyć bezpieczne środowisko w szkole”.

Następnie Barbara Basińska (WOM w Gorzowie Wlkp.) omówiła „depersonalizację kontaktów interpersonalnych jako realne zagrożenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, a Emil Błaszkowski (WOM w Gorzowie Wlkp.) – „rolę szkoły w zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.” Sposoby prowadzenia edukacji prawnej dla bezpieczeństwa przedstawiła dr Anita Kucharska – Dziedzic (Stowarzyszenie BABA). Na koniec pierwszego dnia konferencji pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze – Krzysztof Kozak oraz Adam Pisarek zachęcili zebranych do realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Na początku drugiego dnia Julian Szambelan (KO Gorzów Wlkp.) zapoznał uczestników konferencji z prawnymi aspektami organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki w szkołach i placówkach. „Rodzaje agresji i sposoby jej diagnozowania” omówił dr Piotr Wójciak (WOM w Gorzowie Wlkp.), a Bogusława Breitkopf (ODN Zielona Góra) – „Obowiązki dyrektora szkoły/placówki w świetle obowiązujących standardów ERC – 2010”. Na zakończenie konferencji przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Anna Księżak – Nowak oraz kom.

Piotr Wiśniewski przekazali zebranym informacje nt. stanu zagrożeń przestępczością wśród nieletnich (dane z 2012 r.), omówili procedury współpracy szkół z Policją oraz działania profilaktyczne lubuskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

Konferencję podsumował oraz podziękował zebranym za udział Radosław Wróblewski, Lubuski Wicekurator Oświaty.

 

Materiały do pobrania:

Jak tworzyć bezpieczne środowisko w szkole

Działania lubuskiej policji 2012

Rodzaje agresji oraz sposoby jej diagnozowania  w szkole

icon-link-pps Program edukacyjny kultura bezpieczeństwa

Falochron zintegrowany program przeciwdziałania problemom społecznym

icon-link-pps Depersonalizacja stosunków interpersonalnych jako realne zagrożenie bezpieczeństwa w szkole

Bezpieczeństwo i higiena nauki uczniów w przepisach prawa

Rola szkoly w zapewnieniu uczniom bezpieczenstwa

Edukacja prawna w szkole

icon-link-pps Analiza stanu zagrożenia przestępczością wśród nieletnich  w woj. lubuskim w 2012 roku

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

 

 {gallery}/galerie/20130327_2/{/gallery}