19 września 2023

Ogólnopolski konkurs „Złote Indeksy”

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie, w którym główną nagrodą są indeksy siedmiu kierunków studiów: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, animacja kultury, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, w tym liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia.

Konkurs obejmuje 2 etapy:

I etap: Uczestnik przygotowuje pracę zgodną ze wskazanym tematem na danym kierunku. Praca może mieć charakter: eseju, pamiętnika, filmu/reportażu, prezentacji itd. Osoby pozytywnie ocenione na tym etapie przez Komisje konkursowe otrzymają zaproszenie do etapu drugiego.

II etap: Rozmowa przeprowadzana z Uczestnikiem przez członków Komisji konkursowej dla kierunku studiów. Rozmowa będzie realizowana w siedzibie organizatora lub w formie online. Podstawą rozmowy będzie treść pracy przygotowanej w I etapie oraz ocena predyspozycji do studiowania na danym kierunku.

Na najlepszych uczestników czeka 14 indeksów (po 2 na kierunek). 
Uwaga! Czas przesyłania prac konkursowych upływa 31 stycznia 2024 roku.
Szczegóły konkursu dostępne na stronie: https://www.umcs.pl/pl/o-konkursie,22903.htm