19 września 2023

II edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięci udziału w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”.

Celem Olimpiady jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych do zgłębiania tematyki finansowej, zwiększenie świadomości finansowej młodzieży oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań. Co ważne, laureaci i finaliści Olimpiady mogą uzyskać specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na uczelnie współorganizujące Olimpiadę oraz liczne nagrody rzeczowe. Upominkami rzeczowymi nagradzamy również szkoły (nauczycieli-opiekunów finalistów).

Termin zgłoszenia do Olimpiady upływa 31.10.2023 r.

Szczegóły dotyczące Olimpiady  można znaleźć na oficjalnej stronie: Finansomania oraz na profilu społecznościowym: FB_Finansomania .