3 października 2023

XXXI Olimpiada Informatyczna i XVIII Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Informatyki serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych na XXXI Olimpiadę Informatyczną jak też uczniów szkół podstawowych na XVIII Olimpiadę Informatyczną Juniorów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz ww. Komitety Główne Olimpiad Informatycznych informują o rozpoczynających się 16 października 2023 r. zawodach I stopnia XXXI Olimpiady Informatycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, trwających od 25 września 2023 r. zawodach I stopnia XVIII Olimpiady Informatycznej Juniorów dla uczniów szkół podstawowych.

Olimpiada Informatyczna (Ol) jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz honorowym patronatem Ministra Cyfryzacji. Olimpiada jest konkursem indywidualnym skierowanym do wszystkich uczennic i uczniów zainteresowanych tematyką informatyczną. Mogą w niej brać udział także uczennice i uczniowie szkół podstawowych. Tegoroczna XXXI edycja Olimpiady rozpoczyna się 16.10.2023 r. I etap odbędzie się w dniach 16.10 – 20.11.2023 r. przez Internet. W dniu rozpoczęcia zawodów zostanie wyemitowane webinarium „Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej”, w którym przedstawiona zostanie m.in. informacje jak zapisać się na zawody, jak testować zadania. Zadania mogą być rozwiązywane przez cały czas trwania I etapu. Finaliści i laureaci Ol są zwolnieni z oceną celującą z egzaminu maturalnego z informatyki i mają wolny wstęp na informatykę i kierunki pokrewne na większości uczelni w Polsce. Laureaci Olimpiady co roku uzyskują wysokie stypendia ufundowane przez NASK- PIB w ramach Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej, a wszyscy finaliści nagrody.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://oi.edu.pl//

Olimpiada Informatyczna Juniorów (OIJ) jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do wszystkich uczennic i uczniów szkół podstawowych zainteresowanych tematyką informatyczną. Pierwszy etap OIJ rozpoczął się 25.09.2023 r. i potrwa do 8.01.2024 r. Polega on na samodzielnym, zdalnym rozwiązywaniu zadań programistycznych przez zarejestrowanych uczestników OIJ oraz na teście wiedzy informatycznej, który odbędzie się w szkole ucznia (pod opieką nauczyciela) dnia 26.10.2023 r. Sześć zadań programistycznych podzielonych będzie na dwie grupy. Zadania otwarte pozwolą uczniom na zdalne zapoznanie się z wynikiem i ewentualne wprowadzenie poprawek. Wyniki zadań w formule zamkniętej uczniowie poznają dopiero po zakończeniu I etapu OIJ. Zadania mogą być rozwiązywane przez cały czas trwania I etapu. Do zdobycia jest 600 punktów za zadania programistyczne i 200 punktów za test wiedzy. Uczniowie samodzielnie decydują, które zadania podejmą się rozwiązać i czy będą uczestniczyć w teście. Podjęcie się wszystkich wyzwań zwiększa ich szansę na awans do I etapu OIJ. Finaliści i laureaci Olimpiady otrzymują celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z informatyki i są przyjmowani do wybranych szkół ponadpodstawowych w całym kraju poza zwykłym postępowaniem kwalifikacyjnym. Więcej informacji znajduje się na stronie https://oij.edu.pl/

Rejestracja do obydwu olimpiad jest dostępna przez cały czas trwania zawodów I stopnia. Uczniowie mogą przystąpić do zawodów przez cały okres ich trwania!

Załączniki

Plakat_18 OIJ
Data: 2023-10-03, rozmiar: 429 KB
Plakat_31 OI
Data: 2023-10-03, rozmiar: 1 MB