3 października 2023

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Honorowym patronatem objął wydarzenie Minister Edukacji i Nauki.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 23 listopada 2023 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • etap I szkolny – 8.12.2023 r.
  • etap II wojewódzki – 8.03.2024 r.
  • etap III ogólnopolski – 10.05.2024 r.

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2431).

Dyrektorze, nie czekaj, zgłoś swoją szkołę!
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://konkursretoryczny.lscdn.pl/
Ogólnopolski Koordynator Konkursu – st. wiz. Ewa Walczak tel. 81 538 52 44

Wojewódzki Koordynator Konkursu
Elżbieta Lipowska
tel. 95 7250 50 34
e-mail: e.lipowska@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

REGULAMIN Konkursu Retorycznego 2023 r
Data: 2023-10-03, rozmiar: 1 MB