23 czerwca 2023

Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego realizowany w ramach XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.

Wytwórnia Filmów Oświatowych uprzejmie informuje, że w dniach 5 – 9 czerwca 2024 roku odbędzie się w Łodzi XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych
im. Włodzimierza Puchalskiego. Motto tematyczne tej jubileuszowej edycji Festiwalu brzmi:
„CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM”

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego
to największy przegląd filmu przyrodniczego w Polsce o ugruntowanej renomie i długoletniej tradycji sięgającej roku 1980. Zasadniczym celem Festiwalu, realizowanym konsekwentnie od lat, jest udostępnianie i upowszechnianie dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej w specyficznym obszarze filmu przyrodniczego. O wysokiej randze MFFP świadczy, między innymi, przynależność do elitarnej organizacji ECOMOVE International. W ramach Festiwalu odbywa się Konkurs Główny – przeznaczony dla twórców profesjonalnych oraz Młodzieżowy Konkurs Filmów Przyrodniczych – przeznaczony dla młodych amatorów pasjonujących się filmowaniem przyrody. Konkurs skierowany jest do młodych filmowców
(w wieku od 10 do 20 lat).

Filmy zgłaszane do Konkursu Młodzieżowego należy przysłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi (głównego organizatora Festiwalu) do dnia 30 kwietnia 2024 roku
w formacie MP4 (max do 2 GB). Prace mogą być przysyłane na nośniku fizycznym (płyta, pendrive) na adres pocztowy WFO lub w postaci pliku cyfrowego do pobrania (link) – na adres wfo@wfo.com.pl i j.schmidt@wfo.com.pl.

Oprócz filmu należy przysłać wypełnioną Kartę zgłoszeniową . O pozytywnej decyzji Komisji Selekcyjnej oraz terminie i miejscu projekcji filmów Konkursu Młodzieżowego uczestnicy zostaną powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.

Adres Biura Organizacyjnego XX MFFP:

Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o.
93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
tel. 48 42 689 23 45; fax 48 42 689 23 46
e-mail: wfo@wfo.com.pl

Załączniki