23 czerwca 2023

Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego realizowany w ramach XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.

Wytwórnia Filmów Oświatowych uprzejmie informuje, że w dniach 5 – 9 czerwca 2024 roku odbędzie się w Łodzi XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych
im. Włodzimierza Puchalskiego. Motto tematyczne tej jubileuszowej edycji Festiwalu brzmi:
„CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM”

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego
to największy przegląd filmu przyrodniczego w Polsce o ugruntowanej renomie i długoletniej tradycji sięgającej roku 1980. Zasadniczym celem Festiwalu, realizowanym konsekwentnie od lat, jest udostępnianie i upowszechnianie dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej w specyficznym obszarze filmu przyrodniczego. O wysokiej randze MFFP świadczy, między innymi, przynależność do elitarnej organizacji ECOMOVE International. W ramach Festiwalu odbywa się Konkurs Główny – przeznaczony dla twórców profesjonalnych oraz Młodzieżowy Konkurs Filmów Przyrodniczych – przeznaczony dla młodych amatorów pasjonujących się filmowaniem przyrody. Konkurs skierowany jest do młodych filmowców
(w wieku od 10 do 20 lat).

Filmy zgłaszane do Konkursu Młodzieżowego należy przysłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi (głównego organizatora Festiwalu) do dnia 30 kwietnia 2024 roku
w formacie MP4 (max do 2 GB). Prace mogą być przysyłane na nośniku fizycznym (płyta, pendrive) na adres pocztowy WFO lub w postaci pliku cyfrowego do pobrania (link) – na adres wfo@wfo.com.pl i j.schmidt@wfo.com.pl.

Oprócz filmu należy przysłać wypełnioną Kartę zgłoszeniową . O pozytywnej decyzji Komisji Selekcyjnej oraz terminie i miejscu projekcji filmów Konkursu Młodzieżowego uczestnicy zostaną powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.

Adres Biura Organizacyjnego XX MFFP:

Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o.
93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
tel. 48 42 689 23 45; fax 48 42 689 23 46
e-mail: wfo@wfo.com.pl

Załączniki

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa