26 czerwca 2023

Webinarium pn. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

Zapraszamy na II edycję webinarium pn. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Jest ono skierowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie.

Szkolenie odbędzie się  w dniu 30.06.2023r.

Cele szkolenia:

  1. Wsparcie nauczycieli w zakresie form, metod, technik i środków dydaktycznych

stosowanych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

  1. Aktualizacja wiedzy w obszarze WDŻ.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli lub w szkole.

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w webinarium.
Osoby przyjęte do udziału w webinarium otrzymają w dniu szkolenia link do platformy Google Meet.

 

Rekrutacja jest możliwa do 29.06.2023 r.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Link do rejestracji:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6949

Załączniki

Program webinarium
Data: 2023-06-26, rozmiar: 721 KB