12 grudnia 2017

Konkurs plastyczny z okazji Jubileuszu 25-lecia Szkół Promujących Zdrowie

Szanowni Państwo,

Lubuski Kurator Oświaty wraz z Wojewódzkim Zespołem Wspierającym Lubuskie Szkoły Promujące Zdrowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moja szkoła promująca zdrowie”/ Moje przedszkole promujące zdrowie”.

Celem konkursu jest promowanie wartości zdrowia, kształtowanie pozytywnej i odpowiedzialnej postawy zdrowego stylu życia oraz zachęcenie uczniów do podejmowania działań prozdrowotnych.

Adresatami konkursu są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne województwa lubuskiego należące do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koordynator konkursu:
Anna Żarnowska – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10,  66-400 Gorzów Wlkp.,
e-mail: a.zarnowska@ko-gorzow.edu.pl, tel. 95-725-50-19, wojewódzki koordynator Szkół Promujących Zdrowie.

 

Załączniki

Regulamin konkursu – załącznik nr 1
Data: 2017-10-24, rozmiar: 45 KB
Karta zgłoszenia – załącznik nr 2
Data: 2017-10-24, rozmiar: 36 KB