14 grudnia 2017

Analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX – XI roku szkolnego 2017/2018

Na podstawie § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie  kontroli w trybie działań doraźnych za okres IX – XI roku szkolnego 2017/2018.

 

Załączniki

Wspomaganie_IX-XI_2017
Data: 2017-12-14, rozmiar: 545 KB