19 stycznia 2023

Konkurs „Historyczna pamięć miejsca w którym mieszkam 1945-1989” – II Edycja

Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie i Poznaniu, Delegatura IPN w Gorzowie Wlkp., Punkt Zamiejscowy IPN w Zielonej Górze oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Konkurs ma zasięg regionalny: obejmuje uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich znajdujących się na obszarze województwa lubuskiego.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski lat 1945–1989, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej oraz ogólnopolskiej; rozbudzanie zainteresowań historycznych; wychowanie patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy i rodzinne archiwa. Tematyka konkursu obejmuje życie i pamięć historyczną miejsca zamieszkania, jego udział w ważnych wydarzeniach politycznych, społecznych i religijnych.

Ważne terminy:

  • przesłanie zgłoszenia do Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Gorzowie Wlkp. lub Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – do 28 lutego 2023,
  • nadsyłanie prac konkursowych wraz z metryczką – do 30 kwietnia 2023,
  • ogłoszenie wyników konkursu I etapu i zaproszenie autorów najciekawszych prac do 15 maja 2023 r.,
  • II ustny etap konkursu, jego zakończenie i wręczenie nagród –  30 maja 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie.

Załączniki