19 stycznia 2023

Ogólnopolski Program „Trzymaj Formę”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice

Drodzy uczniowie,

Zapraszamy serdecznie do włączenia się  w realizację ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę!”, który jest odpowiedzią Państwowej Inspekcji Sanitarnej  na ogromny problem zdrowotny, jakim jest nadwaga i otyłość.

Wyniki badań Instytutu Żywności i Żywienia z ostatnich kilkunastu lat potwierdzają, że nadwaga i otyłość w polskim społeczeństwie stale przybiera na sile, a największa dynamika wzrostu zaburzeń odżywiania dotyczy dzieci i młodzieży. Wg badań krytyczną grupę stanowią dzieci w wieku 7-13 lat. Szacuje się również,  że zaledwie 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia formy ruchu, których rodzaj i intensywność obciążeń wysiłkowych zaspakajają potrzeby fizjologiczne organizmu.

Taki stan rzeczy, skłania Nas do podjęcia zintensyfikowanych działań, aby program „Trzymaj Formę!” był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych województwa lubuskiego.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie http://www.trzymajforme.pl/start-16