22 maja 2019

Konkurs „Historyczna pamięć Miasta – Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 82”

Szanowni Państwo

Zapraszamy szkoły z województwa lubuskiego do udziału w konkursie historycznym „Historyczna pamięć Miasta – Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 82”. Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o ludziach i wydarzeniach niezwykłego czasu w historii Polski i regionu lubuskiego. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

Organizatorami konkursu są Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatura w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. i Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp., przy współpracy: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, Regionu Sieci Poczta Polska S.A. w Gorzowie Wlkp., Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

Terminy konkursu:

  • do 3 czerwca 2019 r. (zmiana terminu) należy przesłać zgłoszenie udziału w konkursie (wg załącznika
    nr 1) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. lub Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wlkp. albo złożyć osobiście w siedzibie Delegatury,
  • termin nadesłania prac upływa 28 czerwca 2019 r.; (zmiana terminu) pracę z wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami należy przesłać w formie fizycznej lub na trwałym nośniku danych na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.)
  • prezentacja najlepszych projektów i wręczenie nagród planowane jest pod koniec sierpnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu zawarte są w regulaminie. Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami do uczestnictwa w konkursie.

Załączniki

plakat (PDF)
Data: 2019-04-23, rozmiar: 15 MB
zgłoszenie-oświadczenie-skonwertowany
Data: 2019-04-23, rozmiar: 18 KB
umowa o przeniesieniu autorskich praw majatkowych
Data: 2019-04-23, rozmiar: 22 KB
regulamin
Data: 2019-04-23, rozmiar: 9 MB