22 maja 2019

Miesięcznik Kongresy

W imieniu Zarządu Miesięcznika „Kongresy” zapraszamy uczniów do zapoznania się z czasopismem.

Gazeta wydawana jest w formie elektronicznej pod adresem: http://gazetakongresy.pl.

Miesięcznik „Kongresy” to czasopismo tworzone przez młodych dla młodych. W skład redakcji wchodzą nastolatkowie z Warszawy, Płocka, Poznania, Wrocławia i wielu innych miast, którzy dzięki gazecie uczą się pisania artykułów, a tym samym, poszerzają swoje umiejętności redagowania i weryfikacji informacji.

W każdym numerze znaleźć można informacje dotyczące angażowania się w działalność społeczną, a także o mnogiej ilości konkursów przeznaczonych właśnie dla uczniów. W „Kongresach” nie brakuje również tekstów historycznych, prawnych oraz felietonów, a w każdym numerze zamieszczono co najmniej jeden wywiad: w pierwszym numerze został on przeprowadzony z byłym Rzecznikiem Praw Dziecka panem Markiem Michalakiem, w drugim natomiast z marszałkiem Senatu panem Stanisławem Karczewskim.

Informacje dotyczące miesięcznika można znaleźć na Facebooku (https://facebook.com/gazetakongresy) oraz Twitterze (https://twitter.com/Kongresy).