19 czerwca 2018

Konkurs „Na pawlaczu. Historie rodzinne. Na stulecie Niepodległości” – podsumowanie.

Szanowni Państwo

Konkurs „Na pawlaczu. Historie rodzinne. Na stulecie Niepodległości” organizowany był przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie Delegatura Gorzów Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przy współpracy z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp., Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Wojewódzką i Miejską Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp., Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Konkurs miał zasięg regionalny skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich znajdujących się na obszarze województwa lubuskiego.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski lat 1918–2018, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej oraz ogólnopolskiej; rozbudzanie zainteresowań historycznych; wychowanie patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy. Tematyka konkursu  obejmowała życie Polaków, utrwalone w postaci fotografii, druków, listów, pamiątek dotyczących okresu lat 1918-2018 z uwzględnieniem udziału w ważnych wydarzeniach politycznych czy społecznych (np. zaangażowanie w działalność konspiracyjną, opozycyjną, praca zawodowa w organizacjach młodzieżowych, religijnych etc.).

Po rozstrzygnięciu części pisemnej do Finał konkursu, który odbył się 18 czerwca 2018 r, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowano 10 uczestników konkursu. W wyniku przeprowadzenia etapu ustnego wyłoniono 4 laureatów i 6 finalistów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu. Doceniona została również praca opiekunów uczestników finału, którzy otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki. Wszystkim uczestnikom konkursu nagrody wręczyli Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa oraz Naczelnik OBEN IPN Oddziału w Szczecinie – Grzegorz Czapski. Uroczystość podsumowania konkursu uświetnili występem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp.

Wszystkim uczestnikom finału oraz ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje.