19 czerwca 2018

Konkurs „Na pawlaczu. Historie rodzinne. Na stulecie Niepodległości” – podsumowanie.

Szanowni Państwo

Konkurs „Na pawlaczu. Historie rodzinne. Na stulecie Niepodległości” organizowany był przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie Delegatura Gorzów Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przy współpracy z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp., Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Wojewódzką i Miejską Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp., Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Konkurs miał zasięg regionalny skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich znajdujących się na obszarze województwa lubuskiego.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski lat 1918–2018, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej oraz ogólnopolskiej; rozbudzanie zainteresowań historycznych; wychowanie patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy. Tematyka konkursu  obejmowała życie Polaków, utrwalone w postaci fotografii, druków, listów, pamiątek dotyczących okresu lat 1918-2018 z uwzględnieniem udziału w ważnych wydarzeniach politycznych czy społecznych (np. zaangażowanie w działalność konspiracyjną, opozycyjną, praca zawodowa w organizacjach młodzieżowych, religijnych etc.).

Po rozstrzygnięciu części pisemnej do Finał konkursu, który odbył się 18 czerwca 2018 r, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowano 10 uczestników konkursu. W wyniku przeprowadzenia etapu ustnego wyłoniono 4 laureatów i 6 finalistów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu. Doceniona została również praca opiekunów uczestników finału, którzy otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki. Wszystkim uczestnikom konkursu nagrody wręczyli Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa oraz Naczelnik OBEN IPN Oddziału w Szczecinie – Grzegorz Czapski. Uroczystość podsumowania konkursu uświetnili występem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp.

Wszystkim uczestnikom finału oraz ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa