13 listopada 2018

II Lubuski Turniej Historyczny SZARE SZEREGI

Szanowni Państwo

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Poznaniu zapraszają do udziału w II Lubuskim Turnieju Historycznym SZARE SZEREGI. W turnieju mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Udział w turnieju jest drużynowy – każda drużyna musi liczyć trzy osoby, a każda szkoła może wystawić jedną drużynę. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 grudnia 2018 r. włącznie (wszelkie dane adresowe zostały podane w regulaminie). W styczniu 2019 r. rozesłane zostaną materiały. Turniej odbędzie się 17 maja 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Załączniki

zaproszenie
Data: 2018-11-13, rozmiar: 433 KB
formularz zgloszenia
Data: 2018-11-13, rozmiar: 43 KB
zagadnienia
Data: 2018-11-13, rozmiar: 435 KB
regulamin
Data: 2018-11-13, rozmiar: 452 KB