1 lutego 2018

Etapy wojewódzkie konkursu i olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … 2017/2018

Proszę Państwa o zwrócenie uwagi na fakt, że etapy wojewódzkie konkursu i olimpiady przeprowadzone zostaną w różnych terminach i różnych miejscach.

Etap wojewódzki konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi, ul. Zamenhofa 2a, 66-400 Gorzów Wlkp. (dawne Gimnazjum nr 9) 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00.

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu znajdą Państwo na stronie
https://ko-gorzow.edu.pl/wyniki-etapow-rejonowych-konkursu-losy-zolnierza-i-dzieje-oreza-polskiego-2017-2018/

 

Etap wojewódzki olimpiady odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp., 8 marca 2018 r. o godzinie 11:00.

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego olimpiady znajdą Państwo na stronie
https://ko-gorzow.edu.pl/wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-i-olimpiady-losy-zolnierza-2017-2018/

 

Skład komisji olimpiady i konkursu:
1) Jerzy Dutkiewicz (nauczyciel historii/doradca metodyczny) – przewodniczący;
2) Jolanta Stępkowska (nauczyciel historii/doradca metodyczny) – członek;
3) Julian Szambelan (przedstawiciel Lubuskiego Kuratora Oświaty) – członek.