12 stycznia 2018

Wyniki etapów rejonowych konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2017/2018

Prezentujemy wyniki uczniów biorących udział w etapach rejonowych konkursu Losy żołnierza … przeprowadzonych 10 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wlkp., w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach.Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów:

  • uczniowie gimnazjów 80% = 48 pkt (60);
  • uczniowie szkół podstawowych 80% = 41 pkt (51);
  • uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia 80% = 48 pkt (60).

Gratulujemy wyników.

Etap wojewódzki odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi, ul. Zamenhofa 2a, 66-400 Gorzów Wlkp. (dawne Gimnazjum nr 9) 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00.

Wykaz zakwalifikowanych uczniów

Nazwisko i imię Nazwa szkoły Miescowość Typ Rejon PKT %
Czahajda Kacper Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka Lubsko sp ż 44 86%
Gajda Szymon Szkoła Podstawowa nr 1  im. Janusza Korczaka Lubsko sp ż 48 94%
Gryczko Jakub Szkoła Podstawowa nr 2 z Odziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów Gorzów Wielkopolski gim g 51 85%
Gryczko Jan Szkoła Podstawowa nr 2 z Odziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów Gorzów Wielkopolski gim g 50 83%
Jurski Fabian Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa nr 11 Gorzów Wlkp. sp g 47 92%
Kaczmarczyk Marcel Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa nr 11 Gorzów Wlkp. gim g 51 85%
KILINKIEWICZ MARCEL OSKAR Szkoła Podstawowa Lubniewice gim g 48 80%
Koryluk Natalia Szkoła Podstawowa nr 2 z Odziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów Gorzów Wielkopolski gim g 48 80%
Kowalski Mateusz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Żagań sp ż 41 80%
Marcinkowska Gaja Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego Gorzów Wlkp. sp g 41 80%
Sęk Filip Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Zwierzyn sp g 41 80%
Skiba Dagmara Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Zwierzyn sp g 41 80%
Wrzesińska Zuzanna Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich Iłowa sp ż 48 94%
Ziółkowski Miłosz Andrzej Zespół Szkół Rzepin gim g 48 80%

 

Załączniki

Wyniki etapów rejonowych woja
Data: 2018-04-03, rozmiar: 396 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa