30 stycznia 2018

Wspólny list Premiera RP i Minister Edukacji Narodowej do pracodawców

Wspólny list Premiera RP i Minister Edukacji Narodowej do pracodawców

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się z prosbą o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, w tym obejmowanie patronatem szkół zawodowych. Premier RP i szefowa MEN zaprosili pracodawców do bliższej współpracy przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Premier Mateusz Morawiecki i minister Anna Zalewska zwracają uwagę na ścisłe powiązanie przemysłu oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Podkreślają, że gwarancją rozwoju gospodarczego Polski jest przede wszystkim inwestycja w najmłodsze pokolenie, a technika i branżowe szkoły są nie tylko miejscem zdobycia dobrego zawodu oraz wykształcenia, ale także szansą na własny rozwój osobisty. W liście przypomniano też, że reforma edukacji w szkolnictwie zawodowym zakłada wprowadzenie dwustopniowych branżowych szkół, a wkrótce przywrócenie pięcioletnich techników. Podstawą funkcjonowania tych szkół ma być bliska współpraca z pracodawcami.

Załączniki

List Premiera
Data: 2018-01-30, rozmiar: 17 KB