1 lutego 2018

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018”

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału
w XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018”

Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej oraz promocja młodych talentów.

Finał odbędzie się 19 X 2018 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 18 w godzinach 11.00-18.00. Warunkiem udziału jest nadesłanie w terminie do 15 VI 2018 r. samodzielnie napisanych utworów literackich nigdzie wcześniej niepublikowanych.

Szczegółowych informacji organizator udziela telefonicznie: (33) 499-08-33 oraz pod adresem
lipa@sm-zlotelany.pl.

Załączniki

Regulamin-Lipy-2018
Data: 2018-02-01, rozmiar: 83 KB
Karta-zgłoszenia-Lipa-2018
Data: 2018-02-01, rozmiar: 44 KB