13 lutego 2024

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok

Sprawozdawczość z zakresu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok.


Ważne terminy

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2023 roku zobowiązani są w terminie do 28 lutego 2024 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie ww. Programu w terminie do 31 marca 2024 roku organy prowadzące składają do Wojewody Lubuskiego sprawozdania merytoryczne z realizacji zadań wynikających z Programu.

Poniżej udostępniamy wzory sprawozdań.

Sprawozdania należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Załączniki