5 kwietnia 2024

Program „Aktywna Szkoła”

Szanowni Państwo,

2 kwietnia br. ruszył nabór do programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła”.

Wnioski można składać do 15 kwietnia 2024 r.

Program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy i inne organy prowadzące szkoły publiczne w upowszechnianiu aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin – oferta jest wielopokoleniowa.

W ramach programu można aplikować o środki finansowe na prowadzenie:

  • zajęć na szkolnych obiektach sportowych w weekendy (w wakacje od poniedziałku do piątku) dla społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – Zadanie Aktywny weekend.
  • zajęć, wydarzeń sportowych na obiektach sportowych powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” (7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt) – Zadanie Aktywny Orlik.
  • zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych — Zadanie Aktywny do kwadratu.

Program realizuje Fundacja „Orły Sportu”.

Więcej informacji na stronie: www.aktywnaszkola.pl i pod nr telefonu: +48 537 255 791 (infolinia od godz. 8:00 do 15:00).