Kategoria: Pomoc socjalna

7 sierpnia 2014
moje stypendium

Mojestypendium.pl

Stypendium to często jedyna szansa dla młodej osoby, aby mogła realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Fundacja Dobra Sieć od lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informujemy o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.
12 czerwca 2014
ex ante

Program stypendialny letniej szkoły Ex Ante przeznaczony dla licealistów

Istotą programu jest umożliwienie młodzieży licealnej kontaktu z wykładowcami akademickimi jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji co do kierunku studiów.   Letnia szkoła Ex Ante ma na celu pokazanie uczestnikom, czym jest studiowanie danej dyscypliny. Część miejsc na kursach zostanie objęta programem stypendialnym. Wsparciem zostaną objęci uczniowie szczególnie uzdolnieni , których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.  Inauguracja letniej szkoły Ex Ante nastąpi w lipcu 2014r.  
28 maja 2014
lubuskie warte zachodu

„Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w województwie lubuskim” na rok szkolny 2014/2015.

Już po raz siódmy Samorząd Województwa Lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyznawać będzie stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w województwie lubuskim, przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Stu dwudziestu stypendystów zostanie objych wsparciem przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2014/2015.
23 kwietnia 2014

XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować: w roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
16 września 2013
fundacja anny dymnej mimo wszystko

II edycja konkursu „Indeks marzeń”

Szanowni Państwo Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza II edycję konkursu „Indeks marzeń” adresowanego do niepełnosprawnych maturzystów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej porzucili marzenia o studiach.Zgłoszenia należy wysyłać do 30 września. www.mimowszystko.org
29 lipca 2013
mojestypendium pl

Programy stypendialne – Fundacja Dobra Sieć

Fundacja Dobra Sieć informuje poprzez serwis www.mojestypendium.pl o programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.   Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.
11 kwietnia 2013
stypendia pomostowe

Program „Stypendia pomostowe”

Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacja Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2013/2014 realizacje programu „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych. Program dotyczy wyłącznie tegorocznych maturzystów. Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl