Kategoria: Pomoc socjalna

19 września 2013

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego

lubuskie warte zachodu
Po raz 10 w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznawane będą stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wzór wniosku znajdziecie Państwo pod adresem www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Stypendia” oraz w załączniku.   Pobierz List Marszałka Województwa Lubuskiego
29 lipca 2013

Programy stypendialne – Fundacja Dobra Sieć

mojestypendium pl
Fundacja Dobra Sieć informuje poprzez serwis www.mojestypendium.pl o programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.   Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.
11 kwietnia 2013

Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

alt
Lubuski Kurator Oświaty  uprzejmie informuje, że Prezes Rady Ministrów – Pan Donald Tusk zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2012/2013 (lista w załączeniu).   Zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890) stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie. Ww. stypendium należy wypłacić do dnia 30 listopada br. (za okres wrzesień – grudzień 2012r.) i do 30 kwietnia (za okres od stycznia do czerwca 2013 r.).   W związku z powyższym prosimy o wystawienie  i przesłanie na adres :   Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.     OBCIĄŻENIA NOTĄ KSIĘGOWĄ, zawierającą: imię i nazwisko stypendysty/ów, wysokość kwoty obciążenia, okres, za który wypłacone jest stypendium (styczeń – czerwiec 2013 r.), pełną nazwę i numer konta bankowego, na które należy przekazać środki na wypłatę stypendium należy niezwłocznie przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.   Bogna Ferensztajn
Lubuski Kurator Oświaty
21 czerwca 2012

Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim

alt
Szanowni Państwo   Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ogłasza naboru wniosków do projektu systemowego „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" na rok szkolny 2012/2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8 czerwca 2010

Program stypendialny Fundacji „ORLEN-DAR SERCA”

dar_serca
Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” ogłasza Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011. Jednym z najważniejszych celów, jakie w swojej działalności stawia sobie Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”, jest pomoc młodzieży w zdobyciu wykształcenia, w realizacji swoich pasji i marzeń. Ten cel fundacja realizuje już od 5 lat poprzez fundacyjne programy stypendialne. Stypendystami Fundacji było dotychczas 272 uczniów i 97 studentów. Wielu z nich korzystało z tych stypendiów przez więcej niż jeden rok.