22 maja 2014

„Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.

agencja nieruchomosci rolnnychSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2014/2015 realizację programu p.n. „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych. www.stypendia-pomostowe.pl

 

 

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, spełniający następujące kryteria:

 

dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów pierwszego stopnia, realizowanych w polskich uczelniach publicznych, mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich;

– osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu;

– są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

– mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców (zameldowanie minimum 6 miesięcy);

– pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wnioski o stypendium należy wypełnić on-line w terminie do 18 sierpnia2014 r., na formularzach, które zostaną uaktywnione na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami studenci muszą przekazać do odpowiedniego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie do dnia 22 sierpnia br.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25, pok. 109, tel. 95 7822285.