Kategoria: Olimpiady, turnieje i inne konkursy

28 lutego 2024

Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkól Technicznych i Licealnych w Żaganiu – 17 kwietnia 2024 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, wraz z organizatorami, zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego do wzięcia udziału w konkursie piosenki obcojęzycznej.
28 lutego 2024

XI Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Schola Humana zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Markowej. Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i Prezydenta Miasta Białystok.
26 lutego 2024

Miejsce organizacji zawodów okręgowych (II stopnia) Olimpiady Losy żołnierza … 2023/2024

Zawody okręgowe (II stopnia) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO…” 2023/2024 odbędą się 7 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31.
26 lutego 2024

VII Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2024

Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po raz siódmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2024. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Załączniki Regulamin Data: 2024-02-26, rozmiar: 340 KB
26 lutego 2024

Zaproszenie – 17. Małopolski Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”

Szanowni Państwo, do 31 marca można przesyłać zgłoszenia do udziału w 17. Małopolskim Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni. Formularz oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej wydarzenia. W tym roku Festiwal odbędzie się w dniach 22 – 24 maja 2024 roku. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym Partnerem jest Województwo Małopolskie.
23 lutego 2024

V Edycja Programu Pilotażowego Arytmetyki Mentalnej.

Centrum Arytmetyki Mentalnej i BrainFintess zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej
V Edycji Programu Pilotażowego Arytmetyki Mentalnej.
Już czwarty rok arytmetyka mentalna gości w polskich szkołach i przedszkolach. Do tej pory do programu przystąpiło ponad 150 szkół, blisko 3500 uczniów i prawie 400 nauczycieli. Dodatkowo, w każdym roku szkolnym, kilka wybranych placówek może bezpłatnie testować program arytmetyki mentalnej.
Arytmetyka mentalna przeznaczona jest dla dzieci od 5 do 14 roku życia. W tym roku wprowadzony będzie specjalny Program Przygotowawczy dla dzieci 3-4 letnich.
22 lutego 2024

Miejsce organizacji III etapu ponadwojewódzkiego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2023/2024

III etap ponadwojewódzki  XXIX Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą.” odbędzie się 14 marca 2024 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu (ul. Żarska 1).
21 lutego 2024

Podatki płacimy, korzyści widzimy. Startuje IX edycja programu edukacyjnego Finansoaktywni

Szanowni Państwo, na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy informację o programie edukacyjnym Finansoaktywni i gorąco zachęcamy do wzięcia w nim udziału. To już IX edycja programu edukacyjnego organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Tegoroczna misja programu brzmi: Podatki płacimy, korzyści widzimy i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
19 lutego 2024

Ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy

Fundacja Polskiej Akademii Nauk organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy, dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, czyli pochodzących z innego państwa niż Polska, jak również zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji. Załączniki Regulamin Data: 2024-02-19, rozmiar: 239 KB