10 lutego 2012

Konkurs na najlepszy teatrzyk profilaktyczny

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Kowalowie prezentujemy przykład dobrej praktyki – Konkurs na najlepszy teatrzyk profilaktyczny

 

 

Konkurs to działanie, która trwa od 6 lat. Organizowany jest przez szkołę w Kowalowie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami lokalnymi. Pomysł na konkurs jest typową inicjatywą uczniowską i zrodził się w 2005 roku. Początkowo był skierowany tylko do uczniów klas gimnazjalnych z Kowalowa. Szybko okazało się jednak, że inicjatywa jest na tyle trafna i pożądana, że istnieje potrzeba objęcia przedsięwzięciem szerszej rzeszy uczniów. Od roku 2006 impreza odbywa się cyklicznie i przebiega w dwóch etapach – szkolnym oraz gminnym. Konkursowi teatralnemu towarzyszy od trzech lat konkurs plastyczny o zbieżnej tematyce. Uwieńczeniem zmagań plastycznych jest pokonkursowa wystawa prac, która ma miejsce we wszystkich gminnych szkołach. Impreza cieszy się dużym powodzeniem w środowisku lokalnym i jest wysoko oceniana przez uczestników, czego dowodem jest coraz większa liczba startujących oraz coraz lepsza zawartość merytoryczna, prezentowanych przez młodzież przedstawień.

 

Przykład dobrej praktyki będzie prezentowany do 08 lutego 2014 r.

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

Załącznik 2: Zdjęcia

 

a1

a2


a3