Kategoria: Aktualności

25 maja 2022

Bezpłatne szkolenie nt. „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego.”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji organizuje bezpłatne szkolenie e-learningowe nt. „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”, które odbędzie się w terminie 30 maja – 27 czerwca 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego, wizytatorów kuratoriów oświaty.

Celem szkolenia jest:

  1. Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  2. Doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji.
  3. Doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania.
  4. Doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia.
  5. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

Szczegółowe informacje – https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie

24 maja 2022

Wojewódzka debata o ocenianiu

Zapraszamy serdecznie  na Wojewódzką debatę o ocenianiu, która odbędzie się 7 czerwca 2022 w  godzinach  10:00 – 14.00  w  Auli  Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fryderyka Chopina 52 D.

DEBATA OBJĘTA JEST PATRONATEM LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY.
ORGANIZOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA BEZ OCEN” REALIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ SZKOŁA BEZ OCEN W PROGRAMIE AKTYWNI OBYWATELE.
CELEM DEBAT JEST ZAINICJOWANIE SPOŁECZNEJ DYSKUSJI NA TEMAT OCENIANIA
W SZKOLE.

JEST JEDNĄ Z 16 WOJEWÓDZKICH DEBAT ORGANIZOWANYCH W CAŁYM KRAJU.

 

Zgłoszenia na debatę poprzez arkusz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpILQTcCzYejOKEJwEoCTgcp5lEUDoTsNM3QmaV8n2Xtay3A/viewform?usp=sf_link

11 maja 2022

Ogólnopolska konferencja Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce .

W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencja online pt.: Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce, w trakcie której doświadczeniami działań wspierających kondycję psychiczną uczniów dzielili się m.in. Śląski Kurator Oświaty, pani Urszula Bauer oraz Lubelski Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk.
W ramach konferencji przedstawione zostały m.in. wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) oraz narzędzia wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb związanych ze wzmacnianiem kondycji psychicznej uczniów w okresie naznaczonym wojną i przybyciem fali uchodźców. Wśród omówionych narzędzi znajduje się nieodpłatna aplikacja umożliwiająca szkołom dołączenie do „Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę”, dzięki której szkoła może samodzielnie przeprowadzić badania diagnozujące sytuację własnego środowiska szkolnego otrzymując prezentację z wynikami w ciągu 24 godzin od zakończenia badań. Aplikacja zawiera szereg inspiracji oraz gotowych scenariuszy zajęć dla młodzieży i warsztatów dla rodziców.
Konferencję zorganizował IPZIN we współpracy z MEiN w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki.
Zapraszamy do wysłuchania nagrania z konferencji pod poniższym linkiem.

https://ipzin.org/nagranie-z-konferencji-wsparcie-szkol-w-dzialaniach-wychowawczych-w-obliczu-kryzysowych-wydarzen-na-swiecie-i-w-polsce/

 

25 kwietnia 2022

Konferencja online poświęcona Lokalnym Ośrodkom Wiedzy i Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na konferencję on-line pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r., o godz. 9.00.

 

Celem konferencji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy lub rozwoju osobistego z wykorzystaniem potencjału szkoły jako centrum organizowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

 

Do rejestracji zapraszamy na stronę szkolenia.ore.edu.pl, lub bezpośrednio do formularza elektronicznego w dniach 14 – 25 kwietnia 2022 r.

Załączniki

Program konferencji
Data: 2022-04-25, rozmiar: 419 KB
zaproszenie
Data: 2022-04-25, rozmiar: 57 KB
25 kwietnia 2022

Edukacja włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty – webinary

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele, Specjaliści

Percepti Edukacja – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze   zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych nt. edukacji włączającej w ramach projektu Edukacja włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty.

Webinary dostępne są w dwóch terminach do wyboru:

  • 27 kwietnia 2022 r. (środa), godz. 9.00-10.00
  • 29 kwietnia 2022 r. (piątek), godz. 10.00-11.00

Szczegóły uczestnictwa w załączniku.

Załączniki

14 kwietnia 2022

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, nauczyciele

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął rekrutację na nieodpłatne  Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.  Podczas studiów nauczyciele nabędą kompetencje w zakresie edukacji włączającej  w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Zachęcamy do skorzystania z oferty

Szczegółowe informację znajdują się w załączniku.

Załączniki

31 marca 2022

Bezpłatne treningi piłkarskie dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo, informujemy o powstaniu ogólnodostępnej bazy danych klubów piłkarskich, które zapraszają na bezpłatne treningi piłkarskie obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronie przed wojną w Polce.

W ww. bazie, którą znajdą Państwo w załączniku, oprócz danych kontaktowych klubu można znaleźć również dokładną informację o tym, jakie roczniki klub może przyjąć na bezpłatne treningi.

Aktualna baza danych klubów jest dostępna pod linkiem: Bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy. Baza klubów.

Załączniki

31 marca 2022

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści

zachęcamy do udziału w projekcie  EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty realizowanym  przez Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  z siedzibą w Zielonej Górze w partnerstwie z ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej, prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Aby wziąć udział w Projekcie, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

– zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

– wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i przesyłać na adres mailowy biuro@eduwlaczajaca.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informację znajdują się w zamieszczonych poniżej złączniku.

Załączniki

31 marca 2022

Studia podyplomowe Doradca rodziny.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, nauczyciele

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął rekrutację na nieodpłatne studia podyplomowe Doradca rodziny. Studia trwają dwa semestry i są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich pracujących w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Szczegółowe informację znajdują się w załączniku. Zachęcamy do z skorzystania z oferty.

Załączniki

11 marca 2022

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

Ministerstwo Edukacji i Nauki  uruchomiło w 2021 roku  Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli. Program jest kontynuowany w roku 2022, a od marca poszerzono jego ofertę o pomoc związaną z działaniami wojennymi na Ukrainie i dużą falą uchodźców w Polskich szkołach. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych – pedagogów oraz psychologów. Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w załączniku.

Zachęcamy do korzystania z tej formy wsparcia.

Załączniki

Internetowa Platforma S-D
Data: 2022-03-11, rozmiar: 13 KB