kontakt

3 kwietnia 2016

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 8:00-15:00
PRACOWNICY ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 84 12
fax. 95 722 37 26
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
skrytka e-puap: /ko-gorzow/skrytka
skrytkaESP epuap: /ko-gorzow/SkrytkaESP Jak wysłać epuap do naszego urzędu? DELEGATURA
W ZIELONEJ GÓRZE
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5
(budynek Starostwa Powiatowego,
19 listopada 2009

Pracownicy

Mariusz Biniewski
Lubuski Kurator Oświaty
Tel. 95 720 84 12
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl Wydział Rozwoju Edukacji
  Magdalena Machowska
Dyrektor
Tel. 95 7255032
e-mail:m.machowska@ko-gorzow.edu.pl Grzegorz Rados
Wicedyrektor
Tel. 95 7255033
e-mail: g.rados@ko-gorzow.edu.pl Justyna Wocal
Starszy inspektor
Tel. 95 7208412
e-mail: j.wocal@ko-gorzow.edu.pl Monika Szczecińska
Starszy specjalista
Tel. 95 7255029
e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl Dominika Fedder-Husiatyńska
Starszy specjalista
Tel.