8 listopada 2012

Sposób organizacji dożywiania i jego forma – ankieta dla dyrektorów szkół i placówek

logo ko
W związku ze zwiększającym się od 1 października 2012 r. kryterium dochodowym uprawniającym uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, została przygotowana ankieta monitorująca realizację funkcji opiekuńczej szkoły w powyższym zakresie.     Dyrektorzy szkół i placówek proszeni są wypełnienie i przesłanie ankiety, która będzie aktywna w Elektronicznym Systemie Ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w terminie 08- 30.11.2012 r.  (nie dot. przedszkoli)
6 listopada 2012

Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum

cket
Szanowni Państwo,

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że zestawy zadań na diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjum, o której przekazano informację w komunikacie z 27 września 2012 r., są przygotowane dla uczniów piszących arkusz standardowy (A1), jak również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (arkusze A4, A5, A6, A7, A8).
5 listopada 2012

Działalność koła plastycznego

zs specjalnych krosno odrzanskie
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim prezentujemy przykład dobrej praktyki – Działalność koła plastycznego   Udział uczniów w zajęciach koła plastycznego znacząco wpływa na usprawnianie zaburzonych funkcji dzieci. Wzbogacają one swoje doświadczenia poznawcze, rozwijają sprawność manualną, uczą się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dzięki udziałowi w licznych konkursach plastycznych mogą poczuć radość z odnoszonych sukcesów, co ma olbrzymie znaczenie w procesie rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
25 października 2012

Projekt „Weź kurs na wielokulturowość” – warsztaty regionalne

helsinska fundacja praw czlowieka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość” rozpoczyna realizację cyklu warsztatów regionalnych, na które zaprasza pracowników i pracowniczki oświaty, a w szczególności wszystkim nauczycieli i nauczycielki szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, ale także pedagogów oraz pracowników świetlic szkolnych i bibliotek.  
19 października 2012

„Odkrywamy tajemnice fotografii”- program autorski oparty na metodzie projektu badawczego.

logo_ko
Na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad Odrą prezentujemy przykład dobrej praktyki – „Odkrywamy tajemnice fotografii”- program autorski uwzględniający rozwijanie pojęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody projektu badawczego.   Program umożliwił realizację treści wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego. Odkrycie tajemnic fotografii metodą projektów badawczych pozwoliło na rozwijanie w procesie wychowania i nauczania umiejętności posługiwania się nowymi źródłami informacji, nauczyło samodzielności i właściwej komunikacji, pobudziło do poszukiwań i inspiracji. Realizacja programu stworzyła możliwość publicznej prezentacji swoich dokonań i umiejętności, co było bardzo istotne w przypadku dzieci nieśmiałych. Dzieci rozwinęły swoje zainteresowania, stały się otwarte na innych, zaczęły interesować się postępami technicznymi. Analiza osiągnięć dzieci, pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących przyszłej pracy w zakresie rozwijania wiadomości i umiejętności.
19 października 2012

Szkoła dla Ekorozwoju

logo_ko
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy prezentujemy przykład dobrej praktyki – Szkoła dla Ekorozwoju   Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy za realizację Projektu edukacyjno-wychowawczego pn.: „Szkoła dla Ekorozwoju” otrzymał Certyfikat LCAE-IX 2012 (Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej). Projekt uzyskał wysokie wyniki w ankiecie przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców biorących udział w działaniach ekologicznych. Bardzo pozytywne przyjecie przez społeczność lokalną akcji „Zbiórka Makulatury”, „Oszczędzamy Energię”, „Zbieramy Surowce Wtórne”, „Marsz Ekologiczny” oraz realizację działań ekologicznych wspólnie z zaprzyjaźnioną szkołą z Bad Muskau (Niemcy) pn. „Jesienne inspiracje".
19 października 2012

Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” – projekt

tp_educo
Na prośbę Towarzystwa Prokukcyjno-Handlowego Sp. z o.o. w Warszawie informujemy, że na stronach www.przedsiebiorczosc.info.pl oraz www.gramojafirma.pl dostępne są nieodpłatnie materiały edukacyjne związane z ekonomią i finansami.