26 września 2013

Wykorzystanie środków w ramach programu „Wyprawka szkolna”

logo koW związku z niepełnym wykorzystaniem środków w ramach programu „Wyprawka szkolna” w latach ubiegłych, lubuski kurator oświaty zwraca się do państwa dyrektorów z prośbą o zachęcenie rodziców, którzy spełniają kryterium dochodowe o składanie wniosków.

 

 

Środki na zakup podręczników przeznaczone są dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach:

– I-III lub V szkoły podstawowej;

– II szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ, LO, T, liceum plastyczne)

 

Ponadto pomocą są objęci uczniowie z niepełnosprawnościami. Dodatkowo 5% liczby uczniów uczęszczających do ww. klas może otrzymać dofinansowanie pomimo niespełniania kryterium dochodowego. Proszę o dołożenie starań aby wykorzystać 100% przyznanych środków i pomóc uczniom, którzy tej pomocy potrzebują.