25 września 2013

Zachęcamy do przejrzenia listy olimpiad, konkursów oraz turniejów MEN

men2Zachęcamy do przejrzenia listy olimpiad, konkursów oraz turniejów dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.men.gov.pl/życie-szkoły/uczeń-zdolny

 

Wykaz ww. przedsięwzięć, które zgodnie z art. 22 pkt. 8 cyt. ustawy, powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, znajduje się na stronie www.men.gov.pl w zakładce Życie szkoły/Uczeń zdolny.