20 września 2013

Szkolenie: Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli.

logo koInformujemy Państwa Dyrektorów szkół, że szkolenie „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli” jest adresowane wyłącznie do następujących grup  odbiorców:

 

– przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (radni oraz kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów, województwa) wykonujący zadania z zakresu oświaty;

– dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli;

– pracownicy Kuratorium Oświaty.

 

W związku z powyższym prosimy Państwa Dyrektorów o niewypełnianie kart zgłoszenia.