10 października 2013

Święto Edukacji Narodowej 2013 w Województwie Lubuskim

logo koSzanowni Państwo

 

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza wszystkich nagrodzonych pracowników oświaty i nagrodzonych przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych na uroczystość związaną z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, którą honorowym patronatem objął Wojewoda Lubuski Pan Jerzy Ostrouch.

   

Uroczystość odbędzie się w dniu 14 października 2013 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 9 o godzinie 1100.

Wszystkie nagrodzone osoby prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z załączoną listą. 

 

Pobierz listę