12 lutego 2020

Konkurs grantowy „Lokalne Ośrodki Wspierania Edukacji”

Zapraszamy do wsparcia działań w kierunku wykorzystywania potencjału szkół dla rozwoju edukacji osób dorosłych, zainicjowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowanych przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły  w jej nowej roli – centrum edukacji nieformalnej.

Formy wsparcia:
Grant w wysokości do 250 000 zł.
Sesje szkoleniowe, doradztwo, konsultacje indywidualne i grupowe, wizyty monitoringowe, forum inspiracji.

Harmonogram projektu:
I-II 2020 nabór grantobiorców,
III-IV 2020 ocena wniosków,
V 2020 podpisanie umów grantowych,
V-VIII 2020 opracowanie diagnoz potrzeb,
VIII 2020 – IX 2021 wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla realizatorów grantów,
IX 2020 – VIII 2021 uruchomienie i funkcjonowanie LOWE.

Szczegóły na: http://www.operator.edu.pl/

Załączniki

Regulamin konkursu grantowego
Data: 2020-02-13, rozmiar: 1 MB
Lista utworzonych LOWE w I edycji konkursu
Data: 2020-02-13, rozmiar: 364 KB
Model funkcjonowania LOWE na drugim etapie
Data: 2020-02-13, rozmiar: 2 MB
Wiosek o przyznanie grantu
Data: 2020-02-13, rozmiar: 125 KB
Karta oceny formalnej
Data: 2020-02-13, rozmiar: 115 KB
Karta oceny merytorycznej
Data: 2020-02-13, rozmiar: 116 KB