6 lutego 2020

PO – MOC, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w placówce – konferencja wojewódzka

Szanowni Państwo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zaprasza dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych ze szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencję PO – MOC, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w placówce. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze, wydawnictwa WSiP i MAC oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rewers.

W programie spotkania znajdziecie Państwo, między innymi zagadnienia dotyczące aspektów prawnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Otrzymacie wskazówki z zakresu dostosowania wymagań do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poznacie przykłady dobrych praktyk związanych z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Termin i miejsce konferencji:

26 lutego 2020 r. (środa), w godz. od 9.00 do 15.00 (od godz. 8.30 rejestracja uczestników)

Sala Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, Zielona Góra

Informacji o konferencji udzielają: Danuta Mroczyk, tel. 68 328 64 66, Katarzyna Dąbrowa, tel. 68 328 64 52

Szczegóły dotyczące konferencji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie ODN w Zielonej Górze: https://odn.zgora.pl/po-moc-uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-szkole-i-w-placowce/#more-3234

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa