Kategoria: Programy rządowe

12 kwietnia 2017

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „BEZPIECZNA+”

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski rozpoczął nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2017 roku. Wnioski można składać do 01 czerwca 2017 roku. Celem programu „Bezpieczna+” jest wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach. Zamierzeniem programu jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz pomoc w zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.