Kategoria: Programy rządowe

6 grudnia 2022

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku.

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2023 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.   Faktura: Przykładowy opis faktury: „Wymienione na fakturze artykuły/usługi zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy: Umowa nr…………………., 
17 listopada 2022

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego z realizacji działań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2022 rok.

Poniżej zamieszczamy ogólne wytyczne oraz dwa załączniki: – wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” oraz – wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych/narzędzi do terapii (UWAGA: dotyczy wyłącznie wniosków B2). Organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe dla szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wniosek B2 dyrektora szkoły) zobowiązane są do złożenia obu ww.
15 listopada 2022

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2022 rok.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek
w szkole i w domu” za 2022 rok. Ważne terminy Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2022 roku zobowiązani są
w terminie do 28 lutego 2023 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania. Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie ww. Programu w terminie do 31 marca 2023 roku organy prowadzące składają do Wojewody Lubuskiego sprawozdania merytoryczne
z realizacji zadań wynikających z Programu.
5 lipca 2022

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 – szacunkowe dane.

Załączniki Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Data: 2022-07-05, rozmiar: 447 KB Rozporządzenie Rady Ministrów Data: 2022-07-05, rozmiar: 290 KB Pobierz wszystkie pliki
30 czerwca 2022

Wyniki naboru wniosków na realizację Programu rządowego „Aktywna tablica” w 2022 roku

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2022 roku. Jednocześnie informujemy, że realizacja zadań będzie możliwa po podpisaniu umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a organem prowadzącym szkoły. Załączniki Aktywna tablica 2022 r. - wnioski zakwalifikowane Data: 2022-06-30, rozmiar: 59 KB
21 czerwca 2022

Sprawozdawczość z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r) udostępniono wzory sprawozdań dotyczących realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.   Sprawozdania należy złożyć w następujących terminach: dyrektor szkoły do organu prowadzącego: do 31 sierpnia br., organ prowadzący do Wojewody Lubuskiego – do 15 września br.   Prosimy o wysyłkę sprawozdań na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim ul.
15 marca 2022

Nabór wniosków w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Szanowni Państwo! Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r opublikowano wzór wniosku o udział w Programie „Posiłek w szkole  i w domu” obowiązujący w 2022 roku. Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy także załącznik nr
1 do wniosku organu prowadzącego (wymagany także w przypadku, gdy wnioskuje jedna szkoła). Wnioski należy składać wyłącznie na dofinansowanie dla szkół podstawowych (klasy I – VIII).
10 marca 2022

Nabór wniosków w ramach Programu „Aktywna tablica” w 2022 roku.

Szanowni Państwo! Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica
opublikowano wzory wniosków o udział w Programie „Aktywna tablica” obowiązujące w 2022 roku. Znajdziecie tam Państwo również wszelkie wymagania dotyczące realizacji zadania, wkładu własnego oraz obowiązujących terminów. Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy także poniższe dokumenty:
1 lutego 2022

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek
w szkole i w domu” za 2021 rok. Załączniki wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania (1) Data: 2022-02-01, rozmiar: 35 KB wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania Data: 2022-02-01, rozmiar: 32 KB Pobierz wszystkie pliki
9 grudnia 2021

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego z realizacji działań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.

Poniżej zamieszczamy ogólne wytyczne oraz dwa załączniki: – wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” oraz – wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych/narzędzi do terapii (UWAGA: dotyczy wyłącznie wniosków B2). Organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe dla szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wniosek B2 dyrektora szkoły) zobowiązane są do złożenia obu ww.
9 grudnia 2021

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2022 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Załączniki Zał. 1 - wzór sprawozdania finansowego Data: 2021-12-10,
28 października 2021

Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Programu „Aktywna tablica” w 2021 roku

Szanowni Państwo! W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii informujemy, że zapisy programu wprost mówią
o działaniach mających na celu m.in: wyposażenie lub doposażenie szkół i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zakwalifikowanych do Programu w sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK; zapewnienie uczniom ze szkół zakwalifikowanych do Programu dostępu do sprzętu,
1 października 2021

Wyniki naboru wniosków na realizację Programu rządowego „Aktywna tablica” w 2021 roku

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że realizacja zadań będzie możliwa po podpisaniu umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a organem prowadzącym szkoły. Załączniki wnioski zakwalifikowane - kwoty Data: 2021-10-01, rozmiar: 962 KB
14 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Szanowni Państwo W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września 2021 r. (środa). Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 września 2021 r. (poniedziałek). Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok.