Kategoria: Projekt IMPULS

9 października 2014

Konferencja krajowa projektu Impuls. Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów pn. „Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy”

impuls big quality
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Instytutem Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu (Niemcy) zorganizowało krajową konferencję projektu Impuls. Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów pn. „Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy”, która odbyła się 22 września 2014 r. w Gorzowie Wlkp.  
6 października 2014

Prezentacja projektu „ IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” – konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

impuls big quality
Konferencje dla dyrektorów lubuskich szkół i placówek oświatowych  pn.„Organizacja roku szkolnego 2014/2015” były miejscem do zaprezentowania projektu „Impuls – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” i przekazania informacji o celach, podejmowanych działaniach i stanie ich realizacji oraz planowanej konferencji podsumowującej.  
12 czerwca 2014

Spotkanie koordynacyjne uczestników projektu Impuls i konferencja rozpowszechniająca w Oldenburgu

impuls transfer
W dniach 4 – 5 czerwca 2014 r. w Oldenburgu, w ramach realizowanego niemiecko – polsko - holenderskiego projektu IMPULS (Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów) dotowanego z programu unijnego Comenius, odbyło się spotkanie koordynacyjne wszystkich uczestników projektu i konferencja rozpowszechniająca.  
19 maja 2014

Prezentacja projektu „ IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”

impuls transfer
 „Efektywne kształcenie zawodowe źródłem rozwoju gospodarczego regionu oraz przeciwdziałania bezrobociu młodych Lubuszan” to tytuł narady, która odbyła się 29 kwietnia 2014 r. w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W ramach tematu  „Współpraca z pracodawcami a efektywne kształcenie zawodowe” zaprezentowane zostały działania realizowane  w projekcie „Impuls – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”.    
19 maja 2014

Impulsy dla młodzieży – projekt „ IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”

impuls transfer
W ramach realizacji projektu „ IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” w dniach 28-30 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie uczniów z Polski (Gorzów Wlkp., Międzyrzecz) i Niemiec (Angermünde).
4 lipca 2012

Projekt Comenius „IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

impuls transfer
Kilkuletnia współpraca Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. z Instytutem Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu (Niemcy), prowadzona w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli ekonomii i przedsiębiorczości (projekty Ekolan I – IV), od roku szkolnego 2012/2013 będzie kontynuowana poprzez realizacje wspólnego projektu programu Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.