6 października 2014

Prezentacja projektu „ IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” – konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

impuls big qualityKonferencje dla dyrektorów lubuskich szkół i placówek oświatowych  pn.„Organizacja roku szkolnego 2014/2015” były miejscem do zaprezentowania projektu „Impuls – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” i przekazania informacji o celach, podejmowanych działaniach i stanie ich realizacji oraz planowanej konferencji podsumowującej.

 

 

 

W konferencjach, które odbyły się 27.08.2014 r. (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, ośrodki doskonalenia i dokształcania zawodowego) i 28.08.2014 r. (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, szkoły i placówki specjalne, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) udział wzięło 334 dyrektorów.