19 maja 2014

Prezentacja projektu „ IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”

impuls transfer

 „Efektywne kształcenie zawodowe źródłem rozwoju gospodarczego regionu oraz przeciwdziałania bezrobociu młodych Lubuszan” to tytuł narady, która odbyła się 29 kwietnia 2014 r. w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W ramach tematu  „Współpraca z pracodawcami a efektywne kształcenie zawodowe” zaprezentowane zostały działania realizowane  w projekcie „Impuls – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”.  

 

 

Udział w naradzie wzięli m. in.: Bogna Ferensztajn – Lubuski Kurator Oświaty, Henryk Maciej Woźniak – doradca Wojewody Lubuskiego, Małgorzata Walkowska – dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Marek Cieślak – Starosta Powiatu Żarskiego, Wiesław Pietruszak – Wicestarosta Strzelecko – Drezdenecki, Łukasz Hudziak – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Jarosław Nieradka – dyrektor Biura w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz przedstawiciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. i Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze, a także dyrektorzy lubuskich szkół kształcących w zawodzie.

 

 

Podczas narady stwierdzono, że konieczne i zasadne są spotkania różnych podmiotów mających wpływ na kształtowanie polityki oświatowej w zakresie kształcenia zawodowego w regionie oraz współpraca dyrektorów szkół i nauczycieli z pracodawcami w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego. Zaangażowanie pracodawców w proces praktycznego kształcenia zawodowego stwarza możliwości wykształcenia przyszłego pracownika zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem na konkretnym stanowisku pracy. Kształcenie zawodowe „bliżej pracodawcy” daje szansę na lepszą jakość kształcenia zawodowego – im bliżej pracodawcy tym bliżej sukcesu i skuteczniejszego kształcenia.

 

{gallery}galerie/20140519/2{/gallery}