9 października 2014

Konferencja krajowa projektu Impuls. Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów pn. „Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy”

impuls big qualityKuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Instytutem Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu (Niemcy) zorganizowało krajową konferencję projektu Impuls. Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów pn. „Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy”, która odbyła się 22 września 2014 r. w Gorzowie Wlkp.

 

 

Celem konferencji było podsumowanie i prezentacja efektów realizowanego projektu oraz wymiana doświadczeń w zakresie działań w obszarze poradnictwa zawodowego i edukacji dla rynku pracy.

 

Podczas konferencji, w której uczestniczyli dyrektorzy, doradcy zawodowi i pedagodzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektorzy poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przedstawiciele pracodawców, zaprezentowano zagadnienia związane z kształceniem oraz doradztwem zawodowym w kontekście potrzeb rynku pracy, a także wykorzystania transgranicznych kontaktów z praktyką.

 

Udział w konferencji wzięli: Jerzy Ostrouch – Wojewoda Lubuski,  Bogna Ferensztajn – Lubuski Kurator Oświaty, Maciej Szykuła – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego,

Prof. Dr Dr h.c. Hans Kaminski – Dyrektor Instytutu Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu,  Sandra Haenke – koordynator projektu, Instytut Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu , Jerzy Bielecki – Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Bożena Sumińska – doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Stanisław Owczarek – Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., Barbara Bogacz-Szczepańska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, Agnieszka Czajka – doradca zawodowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze,  Leszek Naumowicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu.

Moderatorem konferencji był Radosław Wróblewski – Lubuski Wicekurator Oświaty.

 

Załączniki

Program konferencji

Prezentacje

Doradztwo i poradnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy – Jerzy Bielecki.pdf

Edukacja w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 – Maciej Szykuła.pdf

Europejski wymiar kształcenia ekonomicznego – Prof. Dr Dr h.c. Hans Kaminski.pdf

Partnerstwo na rzecz poradnictwa zawodowego – Bożena Sumińska.pdf

Partnerstwo na rzecz poradnictwa zawodowego – załącznik – Bożena Sumińska.pdf

Pracodawca – rynek pracy – szkoła – Stanisław Owczarek.pdf

Prezentacja doświadczeń udziału w projekcie – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 .pdf

Projekt Impuls – geneza, realizacja, rezultaty, perspektywy – Sandra Haenke.pdf

Rola szkolnego poradnictwa zawodowego na przykładzie działań Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego – Agnieszka Czajka .pdf

Rola szkolnego poradnictwa zawodowego na przykładzie działań Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze-Barbara Bogacz-Szczepańska.pdf

Wsparcie edukacji w województwie lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Maciej Szykuła.pdf

Wykorzystanie transgranicznych kontaktów z praktyką w kształceniu ogólnym – Leszek Naumowicz.pdf

 

 

{gallery}galerie/impuls2014{/gallery}